ទូរស័ព្ទចល័ត
០០៨៦-១៣៤៦៥៧៣៩០៣៩
ទូរស័ព្ទមកយើង
០០៨៦- (០) ៥៣៦-៧៦៦២២០៧
អ៊ីមែល
kl_pump@163.com

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

ហេតុការណ៍ពិត

យើងមានអង្គហេតុទំនើបមួយចំនួននៅទីនេះ

 • Team Team

  ក្រុម

  ១៥០+

 • Market Market

  ទីផ្សារ

  នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក

 • Annual output Annual output

  លទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ

  ១២០០ តោន

រូបភាពរោងចក្រ

 • factory
 • factory
 • factory
 • factory